Job på HEART

 LEDIGE STILLINGER

HEART SØGER 2 PRAKTIKANTER

HEART søger to studerende til at indgå i et praktikforløb i museets kunstfaglige afdeling med potentiale for konvertering til studiejob på sigt.

HEART er et internationalt anerkendt museum for samtidskunst, med mange aktiviteter både på museet og udenfor. Da museets aktiviteter er alsidige, søges derfor to forskellige profiler. For begge gælder det at der gennem et praktikforløb på museet opnås kendskab til museal praksis, kuratoriske processer og samtidskunst.

Registrator og logistik praktikant:
Denne praktikplads har fokus på varetagelsen af museets samling, registrering, lån, logistik og planlægning af opsætning og nedtagning af udstillinger.
Det vil være en fordel at have kendskab til SketchUp eller andre 3D CAD programmer og som minimum have lyst til at lære bruge disse i udstillingsøjemed.

Kuratorisk og formidlingspraktikant:
Praktikanten vil tage del i det daglige arbejde såsom korrespondance, løbende henvendelser til museet, Låneanmodninger, kunstnerkontakt, mindre fondsansøgninger, samt at researche og samle materiale til udstillinger.

Begge praktikanter vil også deltage i planlægningen af museets fremtidige udstillinger og kunstfaglige profil.
Det vil derfor være en fordel hvis praktikanten kan binde sig til et praktikforløb på minimum 2 dage om ugen og som vil strække sig minimum til 3 måneder (dog gerne mere).
Opgaverne afstemmes naturligvis i henhold til interesser og kvalifikationer. Praktikperioden er ulønnet, men der gives rejserefusion under praktikopholdet.

Har dette vagt din interesse så send en ansøgning på max 1 side samt et kort relevant cv til overinspektør Michael Bank Christoffersen. Spørgsmål kan ligeledes rettes til Michael Bank Christoffersen på tlf.: 96281716 eller mail mbc@heartmus.dk

UOPFORDREDE ANSØGNINGER 

Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til HEART. Send den venligt elektronisk til chefsekretær Mariann Salling Jensen på msj@heartmus.dk.