Nyhedsbrev til skoler og institutioner

Nyhedsbrevet fra HEART/undervisning henvender sig til skoler samt daginsititutioner. Heri orienterer vi om museets aktuelle udstillinger og skoletjenestens undervisningstilbud og særarrangementer.

Læs de seneste nyhedsbreve her

> Nyhedsbrev fra HEART undervisning - book forløb for det kommende skoleår

> Planlægger du næste skoleår? Tag "På sporet af Kunsten"

> Kom og flyv! Gratis værkstedsaktivitet med solskulptur

  

MODTAG NYHEDSBREVET FRA HEART/UNDERVISNING
Er du eller din skole interesseret i at modtage nyhedsbrevet, så send kontaktoplysninger til:

Mariann Salling Jensen
T: 9628 1701
E: msj@heartmus.dk

 Heart DM I Tegning 297x210mm 10Foto: Michael Møllegaard