Vejledning til ´den mørke og mystiske skulptur´- mellemtrin

Til undervisere
Undervisningsmaterialet til mellemtrin har til formål at lære eleverne, hvad en skulptur er, og hvordan man kan opleve en skulptur – det er fx noget andet end at se på et billede. Det følgende materiale sætter fokus på, at oplevelsen af og mødet med kunst ikke blot foregår gennem øjnene, det er også en fysisk og følelsesmæssig oplevelse. Vi søger gennem leg og oplevelse at skabe nye spørgsmål, refleksion og ny viden, og ønsker således at få eleverne til at samtale om deres indtryk. Med udgangspunk i Cronhammar udstillingen "Mørkets Hjerte" er fokus her på et medie inden for kunsten, nemlig skulpturen, og det univers, som Cronhammar arbejder med.

Du finder undervisningsmaterialet "Den mørke og mystiske skulptur" her.

 

Vi søger gennem mødet med værkerne at lære eleverne om blandt andet virkemidler og udtryk, der benyttes i kunsten, og tematikker, som den behandler. Materialet er opbygget således, at nogle opgaver forholder sig til, hvordan man ser og sanser kunsten, mens andre opgaver handler om kunstens indhold og det fortolkningsmæssige aspekt. De to typer opgaver er dog ikke skarpt adskilt, i stedet er de flettet ind i og supplerer hinanden. Materialet kan bruges i forbindelse med undervisning i både dansk og billedkunst, da vi har medtænkt de gældende bekendtgørelser for folkeskolen.

Se uddrag her.

 

Materialets opbygning og indhold
De første opgaver omkring skulpturen som medie giver mulighed for hjemmearbejde på skolen og forberedelse til udstillingen "Mørkets Hjerte"/"Heart of Darkness", mens de efterfølgende opgaver forholder sig specifikt til den aktuelle udstilling.

Forskellige aspekter ved skulpturmediet og Cronhammars univers behandles under diverse underoverskrifter med dertilhørende opgaver. I vil blive ledt gennem udstillingen og komme omkring en stor del af værkerne via opgaverne, da de er knyttet til specifikke værker og kommer i hensigtsmæssig rækkefølge. I kan desuden vælge opgaverne ud efter eget ønske, så I kan tilpasse materialet til jeres forløb.

Se oversigt her.