Nyhedsbrev til skoler og institutioner

Nyhedsbrevet fra HEART/undervisning henvender sig til skoler samt daginsititutioner. Heri orienterer vi om museets aktuelle udstillinger og skoletjenestens undervisningstilbud og særarrangementer.

  

MODTAG NYHEDSBREVET FRA HEART/UNDERVISNING
Er du eller din skole interesseret i at modtage nyhedsbrevet, så send kontaktoplysninger til:

Anitta Møller
T: 9628 1718
E: am@heartmus.dk

 Heart DM I Tegning 297x210mm 10Foto: Michael Møllegaard