Cory Arcangel - All the small things

Cory HEART 0106

22.03.14-21.09.14

Målgruppe: Mellemtrin 

Arcangel plukker genkendelige elementer fra popkulturens verden og indsætter dem i en ny sammenhæng, som hackede han sig ind i vores fælles hukommelse. I mødet med kunstnerens nye virkelighed bliver vi konfronteret med vores tiltro til teknologien, og tanken strejfer os: har vi bygget vores liv på et usikkert fundament?

Materialet giver inspiration til, hvordan eleverne i fællesskab kan fordybe sig i et udvalg af værker og beskæftige sig med vores forhold til de mange teknologier, som er en selvfølgelig del af vores dagligdag.

> Find undervisningsmaterialet her

 

FORMÅL
Undervisningsmaterialet har til formål at åbne samtidskunstneren Cory Arcangels univers og give idéer til, hvordan man kan igangsætte billedsamtaler med udgangspunkt i udstillingen og elevernes umiddelbare iagttagelser og refleksioner. Materialet kan bruges som inspiration i forbindelse med både undervisning i dansk og billedkunst og medtænker gældende bekendtgørelser for de udvalgte fag.