John Kørner – Fanget

HEART76885

04.05.13 - 20.10.13

Målgruppe: Mellemtrin

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i kunstnerne John Kørners fængslende værker, som I vil få mulighed for at udforske.

> Find undervisningsmaterialet her

 

Materialet er opbygget således, at dele af det kan anvendes som forberedelse i klasseværelset, mens andre dele er henvendt et efterfølgende besøg i udstillingen på museet. Ligeledes er materialets tekst rettet imod underviserne, mens de enkelte spørgsmål er udformet med henblik på involvering af eleverne.

Undervisningsmaterialet er desuden udarbejdet under hensyntagen til de faglige mål som eleverne skal opnå, ifølge de aktuelle bekendtgørelser for fagene dansk, billedkunst, historie og samfundsfag. Det er udformet som klassesæt.