Spor til udskoling

Herunder findes introduktioner til de fire spor målrettet udskolingen. I den tilknyttede lærervejledning findes idéer og inspiration til, hvordan I kan forberede jer på jeres besøg på HEART og arbejde videre med elevernes materiale efterfølgende.

Der er to spor til hhv. dansk og billedkunst – alle sporene er udviklet med fagmål for øje og i samarbejde med undervisere fra Herningsholmskolen.

 

DANSK  

BILLEDKUNST

Sporet er inaktivit grundet renovering i Skulpturparken. 

Reportage

Sporet Reportage er målrettet faget dansk på udskolingsniveau, og her er fokus på at skærpe elevernes evne til at undersøge og sætte ord på tre meget forskellige skulpturers formsprog og mulige betydning. Med afsæt i deres oplevelser ved værkerne udfordres eleverne undervejs til at tegne, tage fotos, skrive og sammensætte lydfortællinger på tablet’en. Deres oplevelser og dokumentation kan efterfølgende bruges som fx inspiration til at skrive en reportage, når I er tilbage på skolen.

Sporets værker er Allotment, Robin Hood og Liggende Kvinde.

 

Arkitektur

Sporet Arkitektur er målrettet faget billedkunst på tilvalgsniveau og giver eleverne mulighed for at opleve, undersøge og analysere de udvalgte værkers formsprog og opbygning. De opfordres til at reflektere over forholdet mellem form og funktion og udfordres undervejs til at tegne, tage fotos, skrive og sammensætte lydfortællinger på tablet'en. Deres iagttagelser, tegninger og øvrige dokumentation bruges efterfølgende som inspiration til fx at bygge arkitekturmodeller, når I er tilbage på skolen.

Sporets værker er HEART, Abyss og Elia.

> Hent lærervejledning   > Hent lærervejledning
     

Rum

Sporet Rum er målrettet faget dansk på udskolingsniveau, og her er fokus på at styrke elevernes evne til at sanse rum, rumforløb og stemninger samt sætte ord på det særlige ved et givent miljø. Eleverne udfordres undervejs til, med afsæt i deres oplevelser ved værkerne, at tegne, tage fotos, skrive og sammensætte lydfortællinger på tablet’en. Deres iagttagelser, erfaringer og dokumentation bruges efterfølgende som inspiration til fx at skrive en novelle, når I er tilbage på skolen.

Sporets værker er De Geometriske Haver, HEART og Abyss.

 

Sporet er inaktivit grundet renovering i Skulpturparken. 

Rundt om skulpturen

Sporet Rundt om skulpturen er målrettet faget billedkunst på tilvalgsniveau og giver eleverne mulighed for at opleve, undersøge, analysere og prøve at fortolke tre udvalgte, meget forskellige skulpturer i Birk. Med afsæt i deres oplevelser og refleksioner udfordres eleverne undervejs til at tegne, tage fotos, skrive og sammensætte lydfortællinger på tablet’en. Deres iagttagelser, tegninger og øvrige dokumentation bruges efterfølgende som inspiration til fx at arbejde med skulpturparafraser, når I er tilbage på skolen.

Sporets værker er Liggende Kvinde, Allotment og Uden titel(Willy Ørskov).

> Hent lærervejledning   > Hent lærervejledning