Rum

Birk fotograf Ole Jørgensen rum 1  Birk fotograf Ole Jørgensen rum 2Robert Jacobsen, Rum, 1957. Foto: OleJørgensen 

 

Rum er en jernskulptur, der med sine 4 meter i højden dengang var kunstnerens største. Her arbejder Robert Jacobsen med den abstrakte skulpturs rene og åbne form. Jernets tynde linjer tegner en form i sig selv, men det omgivende rum er også meget vigtigt for kunstneren. For ham er det negative rum, dvs. det mellemrum eller de lufthuller, der er mellem metallets linjer, en lige så stor del af skulpturen, som selve det materiale den er skabt i.

I 1957 kontaktede skjortefabrikant Aage Damgaard kunstneren Robert Jacobsen og bad ham om at komme på arbejdsophold i Herning. På dette tidspunkt opholdt Robert Jacobsen sig i Frankrig, men tog imod tilbuddet fra Aage Damgaard om at komme til Herning. Det blev begyndelsen på et langvarigt venskab mellem kunstneren og skjorteproducenten Aage Damgaard, grundlægger af Herning Kunstmuseum (i dag HEART).

Under sit første ophold i Herning skabte Jacobsen blandt andet skulpturen Rum, der er den første af en lang række skulpturer Robert Jacobsen skabte i Herning.

 

Robert Jacobsen
Robert Jacobsen var autodidakt som kunstner, dvs. selvlært, og før Anden Verdenskrig arbejdede han i træ og sten, men efter at have bosat sig i Paris i 1947 begyndte han at arbejde med et nyt materiale – nemlig jern.

Hvad enten der er tale om Robert Jacobsens figurative eller abstrakte skulpturer, beviser kunstneren én ting: Han er en formidabel forarbejder af jern. Ofte arbejdede Jacobsen med skrottet jern, og affaldsmaterialet tiltalte ham, da han ønskede at genoplive og anvende al den fantasi, der var blevet smidt på lossepladsen. Han lod det ydmyge og fattige materiale, få nyt liv ved at bruge det i nye sammenhænge. Netop hvordan de enkelte dele blev sat sammen, betød meget for Jacobsen. Med en nysgerrig og eksperimenterende tilgang arbejdede han uden skitser.

Hans kærlighed til jernet og det skrottede materiale betød, at han hurtigt fik tilnavnene ’ Skrot-vrideren’ og ’Jernmanden’.

 

Læs også

> Robin Hood

 

Fakta
- Rum, 1958

- Kunstner: Robert Jacobsen (1912-1993)

- Størrelse: 4 meter, dengang den største skulptur.

- Materiale: Jern

 

Læs mere
Herning og Billedkunsten af Birgit Hessellund, Herning Kunstmuseum
Angli gjorde det - Aage Damgaard og kunsten af Ejgil Søholm, Gyldendal
> Aage Damgaards skatkammer - en kunstnerisk legeplads