Vi fortolker - projektforløb

HEART søsætter i forbindelse med Socle du Monde Art Festival  et ambitiøst brugerinddragende projekt. Projektet med arbejdstitlen We-interpret sætter fokus på, hvordan vi skaber betydning og forholder sig specifikt til udstillingen Everything is Wrong kurateret af Jean-Hubert Martin. Det brugerinddragende projekt griber udstillingens kuratoriske invitation, og byder voksenpublikum og brugergrupper fra grundskolen ind til en dialog om, hvad de oplever og ser/aflæser af betydning i udstillingen og hvorfor.

 

Udstillingen har fokus på glæden ved at opdage nye betydninger og forbindelser mellem forskellige genstande.

Fakta:

  • Udskolingsklasser deltager
  • Alle fra Herning Kommune
  • Kvalitative interviews med elever og undervisere
  • Artikel

 

Læs mere her!